[av_revolutionslider id=’2′ av_uid=’av-3bd7o’]

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

Jeśli należysz do poniższego katalogu:

  1. przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”;
  2. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej;
  3. wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
  4. wspólników spółki partnerskiej.

Ponadto masz problemy finansowe, które mogą spowodować Twoją niewypłacalność albo już jesteś niewypłacalny, ale masz jeszcze zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów ewentualnego postępowania restrukturyzacyjnego oraz  zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, a twoim celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości i dogadanie się z wierzycielami, to dobrze trafiłeś!

Nasza Kancelaria pomaga w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych:

  1. postępowaniu o zatwierdzenie układu;
  2. przyspieszonym postępowaniu układowym;
  3. postępowaniu układowym;
  4. postępowaniu sanacyjnym.

Zgodnie z art. 4  Prawa restrukturyzacyjnego „Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli”.

Oferujemy profesjonalną analizę przedstawionej dokumentacji i wsparcie w wyborze odpowiedniego trybu przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego dostosowanego do Twojego przypadku.

Pomożemy także w przygotowaniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego ewentualnie wniosku o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.